PŘIHLÁŠKA 16. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 2018

Filmové přihlášky posílejte do 31. 5. 2018


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
Filmy, které nejsou v původním znění v českém, nebo slovenském jazyce, musí být opatřeny českými titulky, nebo dialogovým listem v anglickém jazyce (s časovými kódy). Prosím zašlete nám je na info@outdoorfilms.cz, nebo marek.outdoorfilms@gmail.com

Pokud chcete minimalizovat riziko chyb během titulkování, měl by být titulkovací list dodán s těmito parametry: Avid DS subtitle format

@ This is comment for the subtitle file
	@ Read timecode format in the form HH:MM:SS:FF
	@ Where HH is hour + 1. (Timecode starts at 01 not 00 hour.) 
	@ MM is minute, SS is second, FF are frames.

	<begin subtitles>
	01:00:49:21 01:00:54:15
	Text line one.

	02:56:53:00 02:56:55:13
	Text line two.
	And three.	
	<end subtitles>
Minimální požadavky pro dialogový list: textový formát obsahující titulky včetně TC IN, TC OUT s přesností na políčko.


Pokud máte s přípravou nebo dodáním dialogového listu problémy, kontaktujte nás ještě před zasláním filmu.


Filmy, které budou přijaty s anglickými dialogovými listy, budou přeloženy a opatřeny českými titulky naším technickým týmem. V takovém případě počítejte s tím, že dodané titulky budou do filmu vypáleny, a film bude při titulkování konvertován do H.264 s datovým tokem max. 8000 kbps v rozlišení 1920x1080/25p. Filmy v jiném poměru stran či s jinou snímkovací frekvencí budou na tento formát automaticky upraveny (poměr stran bude zachován, k ořezu nedojde). Na výjimkách je možno se domluvit osobně s pořadatelem festivalu.

E-mailem na adresu info@outdoorfilms.cz prosím zašlete odkaz na stáhnutí fotografií ze soutěžního filmu za účelem jeho prezentace v tiskovinách a webu festivalu. Odesláním této přihlášky souhlasím s použitím filmu nebo části filmu v televizi a jiných médiích a pro promítání na jiných doprovodných akcích souvisejících s propagací festivalu MFOF. Dále prohlašuji, že jsem četl/a pravidla soutěže a souhlasím s podmínkami, stvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

 .