Přihláška filmů do 16. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 2018


PŘIHLÁŠKA OTEVŘENA - všechny podklady je nutné zaslat nejpozději do 31. května 2018

On-line formulář přihlášky zde:

přihláška XVI. MFOF 2018

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A SOUHLASÍTE S PRAVIDLY MFOF. PO ÚSPĚŠNÉM VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY OBDRŽÍTE POTVRZOVACÍ EMAIL. PŘIHLÁŠKU DO FESTIVALU JE MOŽNÉ POVAŽOVAT ZA PLATNOU POUZE PO OBDRŽENÍ POTVRZOVACÍHO EMAILU A ODESLÁNÍ SOUTĚŽNÍHO FILMU DO FESTIVALU (JAK UVEDENO NÍŽE)! FILMY BEZ PLATNÉ, NEBO NEÚPLNÉ PŘIHLÁŠKY BUDOU AUTOMATICKY VYŘAZENY Z FESTIVALU. V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S VYPLŇOVÁNÍM PŘIHLÁŠKY, UPLOADEM FILMU, APOD. NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA info@outdoorfilms.cz. PROSÍM DETAILNĚ POPIŠTE PROBLÉM A IDEÁLNĚ ZAŠLETE PRINTSCREEN OBRAZOVKY.

Přihlásit film do festivalu lze také přes FilmFreeway, nebo přes Festhome kliknutím na jeden z odkazů níže.Samotný film prosíme pošlete pomocí elektronické zásilkové služby (úschovna, weTransfer, apod.) na info@outdoorfilms.cz.

Pravidla 16. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů® 2018 (MFOF)

Pořadatel MFOF vypisuje tato pravidla soutěže platná pro rok 2018

MFOF je festivalem dobrodružných, extrémních, adrenalinových a cestopisných filmů. Ve vybraných městech České republiky, Slovenska a zahraničí (v roce 2017 čtyřiapadesát míst) tak bude mít široká sportovní a kulturní veřejnost možnost shlédnout vybraná atraktivní a přitažlivá filmová díla jak dokumentárního, tak uměleckého charakteru. Pořadatel umožňuje prezentovat toto filmové umění a kulturu do regionů České republiky, Slovenska, popř. dalších spolupořadatelských míst v zahraničí, dle platných smluv se spolupořadateli v rámci celého ročníku MFOF.
 
1 ÚČAST

MFOF se mohou zúčastnit tvůrci z České republiky a ze zahraničí, jak profesionálové, tak amatéři, filmoví a televizní producenti. Filmy přihlášené do soutěže musí odpovídat podmínkám a pravidlům této soutěže vypsané pořadatelem. Zúčastněná díla mohla být přihlášena také v minulých ročnících MFOF nebo na jiných soutěžích a festivalech v České republice a zahraničí. Přihlášené filmy nejsou omezeny rokem vzniku.


2 POŘADATEL

MFOF pořádá společnost OUTDOOR FILMS s.r.o., se sídlem Smetanovo nám.7, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ: CZ28614593, tel: +420 739 016 466, www.outdoorfilms.cz, info@outdoorfilms.cz.

3 MÍSTO FESTIVALU A TERMÍN

MFOF - soutěž a přehlídka sportovních, dobrodružných, extrémních, adrenalinových a cestopisných filmů bude zahájen v Ostravě a dále bude probíhat ve vybraných městech České republiky, Slovenska a eventuelně v jiném státě v termínu: září až prosinec 2018. Slavnostní zakončení festivalu a předání cen vítězům se bude konat v Praze.


4 POROTA A VÝBĚROVÁ KOMISE

Soutěžní díla hodnotí porota jmenovaná pořadatelem, který uděluje ceny. Rozhodnutí poroty je konečné. Porota jmenovaná pořadatelem vybere ta zaslaná díla, která budou splňovat daná kritéria pro tuto soutěž a festival. Tyto filmy budou soutěžit a budou promítány v některých vybraných městech tohoto putovního festivalu.

Porota má právo:

a. vyřadit filmy, které budou mít výhradně amatérský, rodinný nebo reklamní charakter popř. budou jinak nekvalitní nebo nebudou zapadat do dramaturgie festivalu.
b. v odůvodněném případě přeřadit film do jiné kategorie.
c. v případě nízkého počtu přihlášených titulů vypsané kategorie, danou kategorii zrušit nebo neudělit v dané kategorii cenu.

Vybrané filmy budou zařazeny do soutěže a promítány ve spolupořadatelských místech během festivalu dle sestaveného programu a doby trvání MFOF v daném místě.

5 KATEGORIE

Přihlášená díla budou rozdělena do těchto kategorií vypsaných pro daný rok.

A: Dobrodružný a extrémní sportovní film - sporty v přírodě (mimo sporty s horolezeckou tematikou a sportů s tematikou vodních sportů) z prostředí sportů jako jsou např.: horská kola, lyžování, extrémní lyžování, skialpinismus, speleologie, paragliding, parašutismus, letectví, motoristické sporty a jiné).
B: Horský a horolezecký film (horolezecké sporty, expediční lezení, lezení v ledu, horská krajina, člověk a hory).
C: Dobrodružný vodní sportovní film (rafting, vodácké sporty, kanoistika, jachting, potápění, freediving, surf, dálkové plavání, člověk a voda).
D: Cestopisný film (filmy výhradně cestopisného charakteru nezařazené do kategorií A, B, C).

Filmy mohou být také: animované, historického původu, natočené v dřívějších letech, černobílé, atd.

Filmy musí být zařazeny do jedné z těchto kategorií. V opačném případě budou zařazeny do nesoutěžní kategorie (N), ve které může film být promítán, ale bez nároku na ocenění.

6 CENY A OCENĚNÍ VÍTĚZNÝCH FILMŮ FESTIVALU

Porota může ocenit filmy, které se zúčastní a budou vybrány do soutěže například těmito cenami:

a. Hlavní cena festivalu (oceněný titul bez ohledu na zařazení do kategorie - cena GRAND PRIX)
b. Ceny festivalu v každé kategorii (A, B, C, D) - 1., 2. a 3. místo
c. Zvláštními cenami

Vítězové obdrží věcné ceny sponzorů a pořadatelů festivalu, diplomy a skleněnou plastiku. Každý účastník festivalu bez ohledu na umístění obdrží certifikát, katalog festivalu a monitoring v elektronické podobě. Pořadatel se zavazuje zaslat ceny nejpozději do 3 měsíců po ukončení festivalu - promítání v posledním festivalovém městě. Zároveň vrátit filmy (pokud byl zaslán fyzicky) na adresu přihlašovatele v případě, že o to před začátkem festivalu požádá. Pořadatel může publikovat ukázky vítězných filmů ve vybraných sportovních a veřejných médiích v České republice, na Slovensku a zahraničí. Taktéž bude informovat širokou veřejnost o průběhu tohoto festivalu. Pořadatel může dle možností nabídnout vítězné filmy k odvysílání některé z televizních společností v České republice, na Slovensku popř. v dalších státech. V případě zájmu bude pořadatel kontaktovat majitele autorských práv daného filmu. Porota si vyhrazuje právo v odůvodněném případě některou z vypsaných cen neudělit nebo dvěma filmům udělit shodnou cenu.

7 PŘIHLÁŠKA PRO VSTUP DO SOUTĚŽE A ZASLÁNÍ FILMŮ

Přihláška pro vstup do soutěže a festivalu musí být zaslána samostatně na každé dílo – film, na vstupním formuláři MFOF, který bude umístěn na internetových stránkách festivalu. Film lze také přihlásit prostřednictvím služby FilmFreeway, nebo FestHome.

Vstupní formulář – přihláška musí být vyplněná výhradně elektronicky s uvedením kontaktních adres, tel. kontaktu, e-mailu atd. Všechna díla musí být zaslána elektronicky pomocí internetového uložiště (http://outdoorfilms.ha-vel.cz/), nebo pomocí jedné z dostupných elektronických zásilkových služeb (uschovna.cz, wetransfer.com, vimeo downolad enabled, apod.) popř. na USB flash disku na adresu: OUTDOOR FILMS s.r.o., Smetanovo nám 7, Ostrava 1, 702 00, Česká republika.

Požadavky na videa: optimálně HD1080p, HD1080i, HD720p, HD720i. Formát wmv, mp4, mov(h264), mpg.

Zaslané kopie filmů musí být kvalitní a nepoškozené. Výběrová komise má právo nekvalitní a nedokonalé kopie ze soutěže vyřadit.

Přihláška je uznána jako uzavřená pokud budou do 31. 5. 2018 splněny tyto podmínky (později zaslané filmy, přihlášky, nebo další materiály budou automaticky zařazeny do dalšího ročníku festivalu v roce 2019):

a) Bude vyplněna přihláška se všemi patřičnými údaji včetně traileru a aspoň krátkého popisu filmu (do 500 znaků). V případě traileru postačí odkaz na Youtube nebo Vimeo, který bude umístěn na stránkách festivalu.
b) Film bude kompletně a bez chyb nahrán na internetové uložiště, nebo zaslána použitelná elektronická kopie pomocí elektronické zásilkové služby (uschovna, wetransfer, vimeo download enabled, apod.), nebo fyzicky na USB na adresu pořadatele.
c) Snímky mají být pokud možno namluveny česky nebo slovensky nebo mají být opatřeny titulky v těchto jazycích. Jinak musí být přiložena kopie dialogového listu s časovým skriptem v angličtině.
d) Zaslat aspoň (možno i více) 3 ks fotografii k filmu. Ideální způsob elektronicky přes odkaz ke stáhnutí. Fotografie zasílejte vždy v co nejvyšší kvalitě. Fotografie budou sloužit pro reklamní účely a prezentaci filmu.

Filmy jsou promítány českým divákům v původním znění s přeloženými titulky. Zaslané filmy na uložiště nebo na adresu bez vyplněné přihlášky nemohou být přijaty do putovního soutěžního festivalu MFOF. Pořadatel se zavazuje vrátit zaslaná díla autorům na dodaných nosičích v případě, že si o to v přihlášce zažádají. Pořadatel má právo na své náklady pořídit kopii z vybraných filmů - výhradně za účelem archivu nebo za účelem propagace festivalu, přehlídek festivalu, reklamních promítání ukázek filmů a jiných doprovodných akcích v souvislosti s označením MFOF, nebo promítání ECHA (OZVĚN) v následujícím roce (promítání některých vítězných snímků festivalu). Náklady spojené s dopravou – (poštovné) ze země autorova díla do místa soutěže a festivalu – Ostravy, hradí přihlášený. Náklady spojené se zasláním cen vítězům festivalu a autorům ohodnocených filmů, reklamních materiálů festivalu, upomínkových předmětů atd., včetně vrácení soutěžních filmů hradí pořadatel.

8 AUTORSKÁ PRÁVA

  • Tvůrci díla a přihlašovatelé díla poskytují pořadatelům festivalu autorské právo k veřejné produkci při soutěži a festivalu v Ostravě včetně jiných měst České republiky, Slovenské republiky a eventuelně dalších států v rámci festivalu (soutěžní putovní festival MFOF). Také poskytují právo prezentace ukázek určených pro propagaci festivalu na různých doprovodných akcích během roku, filmových pozvánkách na MFOF, které se budou pouštět v kinech, v televizích nebo na veřejných akcích.
  • Přihlašovatel také souhlasí s použitím ukázek z přihlášeného filmu v následujících letech po konání daného ročníku festivalu ve kterém byl film přihlášen.
  • Přihlašovatel také souhlasí s projekcí celého filmu pro ozvěny festivalu „ECHO“ v následujících letech po konání festivalu pokud se budou konat.
  • Pořadatel – organizátor nezodpovídá za porušení autorského práva v případě zaslání snímků do soutěže a festivalu autory a producenty, kteří neměli z jakýchkoliv důvodů právo toto filmové dílo do soutěže a festivalu zaslat, nebo natočit včetně autorského práva na hudbu.
  • Pořadatelé se zavazují nevyužít žádné z děl zaslaných do soutěže a festivalu ke komerčním účelům - k prodeji díla atd. mimo čl. 7, pokud se pořadatel festivalu nedohodne jinak s autorem filmu – např. odvysílání filmu v televizi, k distribuci do prodeje atd.
  • Pořadatelé se zavazují, že ze zaslaných soutěžních filmů nebudou zhotovovat žádné další kopie (mimo kopie pro potřeby archivu nebo potřeby promítání ve festivalových městech). Zaslané práce budou sloužit k účelům soutěže, festivalové přehlídky i přehlídek oceněných prací v jiných městech České republiky a Slovenska (popř. dalších státech), pro projekci ECHO (OZVĚN), archiv festivalu a reklamní promítání za účelem propagace festivalu.

Producenti, autoři zaslaných filmů se zavazují při jiných festivalech a projekcích zmínit a uvést, že daný film byl oceněn nebo byl účastněn na MFOF. Autoři filmů (majitelé vysílacích práv) souhlasí se zařazením snímku do přehlídky vítězných filmů dle potřeb v následujících ročnících MFOF.
 
Fotografie zaslané k přihlášce se stávají majetkem MFOF a je možné s nimi nakládat v rámci prezentace nebo reklamy festivalu na všech tištěných formách a na internetu. To platí i pro jiné ročníky. Fotografii je také možné použít jako vizuál pro následující ročníky festivalu. Pokud to prostor a možnosti dovolí, bude uveden název filmu a autor fotografie. V případě výběru fotografie jako hlavního vizuálu bude vlastník (autor) informován.

9 POZVÁNÍ AUTORŮ NA MFOF

Pořadatel MFOF zve na letošní ročník všechny autory, jejichž dílo - film bude zařazeno do kategorie soutěžních filmů. Pořadatel zasílá všem autorům volné VIP vstupenky na celý festival ve všech městech, pozvánky na slavnostní zahájení v Ostravě a slavnostním zakončení s programem v Praze včetně rautu. Vítězným autorům ze zahraničí pořadatel hradí dle potřeb nocleh v Praze na slavnostním zakončení pro 2 osoby. Pořadatel autorům nehradí dopravu do místa konání festivalu (pokud nebude dohodnuto jinak) a stravování. Vítězní autoři jsou povinni s předstihem nahlásit pořadateli účast na slavnostním zakončení v Praze pro zajištění ubytování pořadatelem festivalu.

10 SOUHLAS S ÚČASTÍ

Účast na soutěži a přehlídce MFOF 2018 se předpokládá pouze v případě, že autor, producent, který film do této soutěže přihlásí, souhlasí se všemi články těchto pravidel a uděluje odesláním přihlášky autorská práva k veřejné produkci v této soutěži dle všech článků v těchto pravidlech výše uvedených.

Mgr. Jiří Kráčalík
ředitel a zakladatel festivalu

Sem můžete vložit text, případně i obrázky a tabulky.


 .